Αγιογραφείο

Το αγιογραφικό  εργαστήριο της Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής  ακολουθεί την τεχνική σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης αγιογραφικής παράδοσης με κυρίαρχη επιρροή των τεχνοτροπιών της Κρητικής Σχολής. 

«Αὕτη γάρ εἰκόνος φύσις, μίμημα εἶναι τοῦ Ἀρχετύπου»

      Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η αγιογραφική εικόνα δεν στοχεύει σε μια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προσώπου αλλά έχει πρωτίστως πνευματική σημειολογία, «Παντός εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ’ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης). Η εικόνα δημιουργεί μια αίσθηση ζωντανής παρουσίας καί μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί μια σχέση ζωής με το Θεό και τους Αγίους Του.

agioi-konstantinos-kai-eleni

      Ο Βυζαντινός αγιογράφος, επιχειρεί να γεφυρώσει τον υλικό κόσμο με αυτόν του πνευματικού. Βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στους δύο και καλεί τον πιστό να μεταμορφώσει τη ζωή του από θνητή, υλική και πεπερασμένη σε αθάνατη και αληθινή.