Καλλιέργεια Γης

IMG_10122

Τα κτήματα της Ιεράς Μονής της Υψενής καλλιεργούνται με μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αποτελούνται κυρίως ἀπό ελαιόδεντρα, αμπελώνες, εσπεριδοειδή κ.α. Καλλιεργούνται επίσης όλα τα εποχιακά λαχανικά.

«Αἰνεῖτε τον Κύριον τα ὄρη καί πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καί πᾶσαι κέδροι...Νεανίσκοι καί παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων ἀινεσάτωσαν το ὄνομα Κυρίου»

      Διαπνεόμενες από πνεύμα σεβασμού προς τον Δημιουργό του κόσμου και του ανθρώπου,  μέλημα των αδελφών αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος.  Περιποιούνται και σέβονται τα κτιστά, για να απολαύσουν τα άφθαρτα. Η σκέψη του ουρανού καλλιεργείται εύκολα μέσα στο ναό της φύσεως  ανακαλύπτωντας το μεγαλείο της δημιουργίας και της ομορφιάς που εμφωλεύει στην κτίση (των θείων κτισμάτων) μέσα από την εργασία των κήπων, των αγρών, το κλάδεμα των δέντρων, την συγκομιδή των καρπών.

      Ο φυσικός κόσμος αποτελεί ένα μυστικό ευαγγελιο που διαγγέλει με τον ιδικό του τρόπο σωτήριες αλήθειες.

IMG_10341

«Οποιος φυτεύει δένδρο φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει ἀγάπη και έχει όλες τις ευλογίες του Θεού.»