Κεντητήριο

Οι μοναχές της Ιερας Μονής Παναγίας Υψενής, επιβοηθούμενες από σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, κεντούν σύνθετα χρυσοκεντήματα, με την αισθητική συμπλήρωση και επεξεργασία των αδελφών που επιμελούνται τα σχέδια. Με το χέρι ή με τη βοήθεια κεντητικών μηχανών διακοσμούνται ποικίλα και πολύμορφα λειτουργικά άμφια. Με πολλή υπομονή και επιμονή κατά τη δημιουργία γίνονται ξανά προσευχή και λατρεία.