Ο Όσιος Μελέτιος

βίος-οσίου-μελετίου

Βίος του Οσίου

 Ο νέος ασκητής και θαυματουργός Όσιος Μελέτιος ο εν Υψενή, γεννήθηκε περί τα τέλη του 18ου αιώνα στο χωριό Λάρδος της Ρόδου και ονομάστηκε κατά το άγιο Βάπτισμα Εμμανουήλ…

Αγιοκατάταξη 2014

Η Αγιοκατάταξη

Ο Θεός ευδόκησε, μετά παρελεύσεως εκατόν πενήντα περίπου ετών από την κοίμηση του Αγίου Μελετίου, την 27η Νοεμβρίου 2013, να ληφθεί η επίσημος Συνοδική απόφαση…

ιερός-ναός-όσιος-μελέτιος-υψενή

Ιερός Ναός του Οσίου

Η αδελφότητα μας, εκατόν εξήντα πέντε έτη μετά την ανοικοδόμηση  της Ιερας Μονής μας από τον Όσιο Μελέτιο ανοικοδομεί εκ βάθρων Ιερό Ναό επ’ ονόματι του Αγίου. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε, χάριτι Θεού…

καρα

Η ζωντανή παρουσία του Οσίου Μελετίου επιδεικνύεται ποικιλοτρόπως στο νησί της Ρόδου καθώς και ως αέναος πρεσβευτής ανά την οικουμένη. Πολλοί πιστοί έρχονται για πρώτη φορά…